ПочетнаЈавност радаГодишњи распоред послова

Годишњи распоред послова


Република Србија
ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
НОВИ САД

Одлука-Судски дани Бачки Петровац

Одлука-Судски дани Тител

Одлука-Судски дани Жабаљ

Одлука-Судски дани Тител-измена

Годишњи распоред послова у Основном суду у Новом Саду за годину 2017. годину - пречишћен текст

Прва измена и допуна годишњег распореда послова у Основном Суду у Новом Саду за 2017.годину

Друга измена и допуна годишњег распореда послова у Основном Суду у Новом Саду за 2017.годину

Трећа измена и допуна годишњег распоред послова у Основном Суду у Новом Саду за 2017.годину

Четврта измена и допуна годишњег распореда послова у Основном Суду у Новом Саду за 2017.годину

Пета измена и допуна годишњег распореда послова у Основном Суду у Новом Саду за 2017.годину

Шеста измена и допуна годишњег распореда послова у Основном Суду у Новом Саду за 2017.годину

Годишњи распоред послова у Основном суду у Новом Саду за 2018. годину