ПочетнаЈавност радаГодишњи распоред послова

Годишњи распоред послова


Република Србија
ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
НОВИ САД

Одлука-Судски дани Бачки Петровац

Одлука-Судски дани Тител

Одлука-Судски дани Жабаљ

Одлука-Судски дани Тител-измена

 

Годишњи распоред послова у Основном Суду у Новом Саду за 2020. годину - Пречишћен текст

Прва измена и допуна годишњег распореда послова у Основном суду у Новом Саду за 2020. годину

Друга измена и допуна годишњег распореда послова у Основном суду у Новом Саду за 2020.годину

 

Годишњи распоред послова у Основном суду у Новом Саду за 2019. годину - Пречишћен текст

Прва измена и допуна годишњег распореда послова у Основном суду у Новом Саду за 2019. годину

Друга измена и допуна годишњег распореда послова у Основном суду у Новом Саду за 2019. годину

Трећа измена и допуна годишњег распореда послова у Основном суду у Новом Саду за 2019. годину

Четврта измена и допуна годишњег распореда послова у Основном суду у Новом Саду за 2019. годину

Пета измена и допуна годишњег распореда послова у Основном суду у Новом Саду за 2019. годину

Шеста измена и допуна годишњег распореда послова у Основном суду у Новом Саду за 2019. годину