Актуелности

У "Недељи приправничких радионица" први пут организоване у Основном суду у Новом Саду, у периоду од 24.04.2017. године до 28.04.2017. године, судијским приправницима је кроз практичне вежбе са предавачем, председником и судијом овог суда, Анђелком Станојевић као и организовањем симулације суђења у грађанскоправној материји- парничном поступку, на занимљив начин презентован циљ програма обуке судијских приправника, које активности су испраћене и брошуром чија израда је у току. Сврха ове едукације је да се приправницима пружи прилика да се на што квалитетнији начин оспособе и стекну радно искуство за самостално обављање послова у правосуђу, односно у струци.

Стога је и идеја да се заједничким радом, кроз радионице, начини корак даље, како би се знање приправника употпунило, пре свега практичним вежбама у којима ће се свако од њих наћи у некој од улога учесника у судском поступку, а пре свега добити прилику да изрази своје правничко мишљење.

Основни суд у Новом Саду ће у будућем периоду настојати да спроводи приправничку праксу и у другим областима права.

Активност едукације приправника спроведена је уз подршку пројекта "Унапређење ефикасности правосуђа у Републици Србији", који финансира Европска унија.