Актуелности

Поштовани грађани,

У Основном суду у Новом Саду од 01. jануара 2015. године постоји могућност електронске комуникацији између суда и странака у поступцима који се воде у материјама опште парнице, радних спорова и породичних спорова. Наведено се реализује уз помоћ и подршку Агенције Сједињених Америчких Држава за међународни развој (USAID). 

Могућност овакве комуникације прописују одговарајуће одредбе Закона о парничном поступку,  под условима које прописују одредбе Закона о електронском потпису („Службени гласник Републике Србије“ бр. 135/2004 и Закона о електронском документу („Службени гласник Републике Србије“ бр. 51/2009). О испуњености услова прописаних наведеним законима (да ли је послати документ снабдевен електронским потписом издатим од стране овлашћене институције и сл.) ће суд водити рачуна приликом пријема поднесака електронским путем у сваком конкретном предмету у којем странка пристане на овакву комуникацију са судом.

За потребе електронске комуникације Основни суд у Новом Саду је отворио посебну e-mail адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Странка која жели електронским путем да доставља поднеске и сваку другу документацију у неком поступку у којем је учесник, може на ову e-mail адресу исте да доставља. Тако достављена документација мора да испуњава услове прописане напред поменутим законима, да би се сматрала валидном, о чему ће суд водити рачуна.

 

 

Ради лакшег праћења поступака, преузмите распоред радних просторија судија овог суда, ажуриран на дан 01.08.2019.године.