ПочетнаЈавне набавкеЕлектрична енергија ЈНМВ 03/2017

Електрична енергија ЈНМВ 03/2017

Јавни позив за јавну набавку бр.ЈН МВ 03/2017

Рок за достављање понуда: 24.05.2017.године до 11h.

Позив за подношење понуде
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору