ПочетнаЈавне набавкеАдминистративни материјал ЈНМВ 01-1/2017

Административни материјал ЈНМВ 01-1/2017

Јавни позив за јавну набавку бр. ЈН МВ 01-1/2017

Рок за достављање понуда: 18.04.2017. године до 11h.

Позив за подношење понуде
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору за Партију 1
Обавештење о закљученом уговору за Партију 2