ПочетнаЈавне набавкеГориво ЈН МВ 02/2016

Гориво ЈН МВ 02/2016

Јавни позив за јавну набавку бр. ЈН МВ 02/2016

Рок за достављање понуда: 22.03.2016.године до 11h.

Позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору