ПочетнаЈавне набавкеАдминистративни материјал ЈН ОП 01/2016

Административни материјал ЈН ОП 01/2016

Јавни позив за јавну набавку бр. ЈН ОП 01/2016 - административни материјал

Рок за достављање понуда: 21.03.2016. године до 11h.

Позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Измене конкурсне документације

Питања и одговори 1

Обавештење о обустави поступка ЈН ОП 01/2016