ПочетнаЈавне набавке

Jавне набавке

У складу са чл. 57. Закона о јавним набавкама "Службени гласник РС" број 124/2012, Основни суд у Новом Саду омогућио је заинтересованим лицима да преко интернет презентације суда прате поступке јавних набавки који се спроводе пред овим судом.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

План јавних набавки за 2020. годину
План јавних набавки за 2020. годину - Одлука
План јвних набавки за 2019. годину
План јавних набавки за 2019. годину - Одлука
План јавних набавки за 2018. годину
План јавних набавки за 2018. годину - Одлука
План јавних набавки за 2017. годину

Гориво ЈНМВ 02-A/2019

Јавни позив за јавну набавку бр. ЈНМВ 02А/2009

Рок за достављање понуда: 01.11.2019. године до 11h.

Позив за подношење понуде
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Електрична енергија ЈНМВ 03/2019

Јавни позив за јавну набавку бр. ЈНМВ 03/2019

Рок за достављање понуда: 20.05.2019. године до 11 h.

Позив за подношење понуде
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговор
Обавештење о закљученом уговору

Гориво ЈНМВ 02/2019

Јавни позив за јавну набавку бр. ЈН МВ 02/2019

Рок за достављање понуда: 15.04.2019. године до 11 h.

Позив за подношење понуде
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору