ПочетнаЈавне набавке

Jавне набавке

У складу са чл. 57. Закона о јавним набавкама "Службени гласник РС" број 124/2012, Основни суд у Новом Саду омогућио је заинтересованим лицима да преко интернет презентације суда прате поступке јавних набавки који се спроводе пред овим судом.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

План јавних набавки за 2020. годину
План јавних набавки за 2020. годину - Одлука
План јавних набавки за 2020. годину - Прва измена
План јвних набавки за 2019. годину
План јавних набавки за 2019. годину - Одлука
План јавних набавки за 2018. годину
План јавних набавки за 2018. годину - Одлука
План јавних набавки за 2017. годину

Рачунарска опрема-штампачи ЈН МВ 04/2020

Јавни позив за јавну набавку бр. ЈН МВ 04/2020 - рачунарска опрема - штампачи.

Рок за достављање понуде: 11.06.2020. године у 11h.

Позив за подношење понуде
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Електрична енергија ЈНМВ 03/2020

Јавни позив за јавну набавку бр. ЈНМВ 03/2020

Рок за достављање понуда: 08.06.2020. године до 11 h.

Позив за подношење понуде
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Гориво ЈНМВ 02/2020

Јавни позив за јавну набавку бр. ЈНМВ 02/2020

Рок за достављање понуде: 25.05.2020. године у 11 h.

Позив за подношење понуде
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору