ПочетнаЈавне набавке

Jавне набавке

У складу са чл. 57. Закона о јавним набавкама "Службени гласник РС" број 124/2012, Основни суд у Новом Саду омогућио је заинтересованим лицима да преко интернет презентације суда прате поступке јавних набавки који се спроводе пред овим судом.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

План јавних набавки за 2018. годину
План јавних набавки за 2018. годину - Одлука
План јавних набавки за 2017. годину

Гориво ЈНМВ 02/2018

Јавни позив за јавну набавку бр. ЈН МВ 02/2018

Рок за достављање понуда: 07.5.2018. године до 11h.

Позив за подношење понуде
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора

 

Електрична енергија ЈНМВ 03/2017

Јавни позив за јавну набавку бр.ЈН МВ 03/2017

Рок за достављање понуда: 24.05.2017.године до 11h.

Позив за подношење понуде
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Административни материјал ЈНМВ 01-1/2017

Јавни позив за јавну набавку бр. ЈН МВ 01-1/2017

Рок за достављање понуда: 18.04.2017. године до 11h.

Позив за подношење понуде
Преузмите конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору за Партију 1
Обавештење о закљученом уговору за Партију 2