Добро дошли

на интернет страницу

Основног суда у Новом Саду 

Почетна

 

ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН ОСНОВНОГ СУДА У НОВОМ САДУ
Посетите странице нашег Електронског билтена судске праксе.

 

РАДНО ВРЕМЕ СУДА 7:30 - 15:30 *** РАДНО ВРЕМЕ ШАЛТЕРА ОВЕРЕ 8:00 - 14:00

Oсновни суд у Новом Саду
Сутјеска 3, 21101 Нови Сад

Централа: 021/4876-100
Управа: 021/4876-363
Факс: 021/451-071
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПИБ: 106399502
JББK: 80478
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8423
РЕГИСТАРСКИ БРОЈ: 8227493650
МАТИЧНИ БРОЈ: 08864365

ЖИРО РАЧУНИ:

ТАКСЕ
840-29663845-79 број модела 97 позив на број 26-223-106399502

ДЕПОЗИТ
840-283802-91

КАЗНЕ И ТРОШКОВИ ПОСТУПКА:
840-29629845-35